Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welk(e) doel(en)?

In het kader van de aanvraagformulieren, moet de DBDMH een bepaald aantal persoonsgegevens verzamelen om de taken uit te voeren die verband houden met de verschillende verwerkingen nodig voor zijn activiteiten. De DBDMH verzamelt alleen persoonlijke gegevens, voor zover dat nodig is, om een specifiek doel te vervullen. Deze informatie wordt niet hergebruikt voor andere doeleinden. Meer informatie over de verzamelde gegevens is te vinden in de formulieren, die de DBDMH online heeft gezet.

Verbintenis van de DBDMH

De gegevens worden opgeslagen onder de verantwoordelijkheid van de DBDMH, die alle nodige maatregelen treft om de veiligheid ervan te waarborgen. De DBDMH stelt de gegevensbeschermingsautoriteit en, mits van toepassing, ook de betrokken personen in kennis indien de gegevensbeveiliging niet wordt nageleefd.

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de desbetreffende verwerking. Zodra de verwerking is voltooid, worden de gegevens opgeslagen voor de periode, die in het DBDMH-verwerkingsregister is aangegeven.

De DBDMH verbindt zich ertoe de toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die nodig zijn bij de verwerking, de gegevens niet te gebruiken of door te geven aan derden voor een ander doel dan die welke duidelijk in het verwerkingsregister is vermeld. De DBDMH garandeert ook dat de gegevens niet worden doorgegeven aan internationale organisaties of aan een land buiten de Europese Unie.

Contact


Alle informatie aangaande uw rechten met betrekking tot deze gegevens vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Voor bijkomende informatie, of indien u niet tevreden bent met de opvolging van een verzoek aangaande uw persoonlijke gegevens, kunt u met ons contact opnemen:

Via het volgende e-mailadres: dpo@firebru.brussels

Via het formulier : Verzoek om uitoefening van rechten

Via briefwisseling naar:

DBDMH
T.a.v. Data Protection Officer
Helihavenlaan 11-15
1000 Brussel

De DBDMH maakt gebruik van cookies om u een betere surfervaring te geven. Door verder te gaan op deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.