Home > Bij ons werken? > Onze andere beroepen

Onze andere beroepen

De kern van ons beroep is het werk op het terrein van de brandweerlui-ambulanciers. Maar ook in onze kazernes staat een voltallig team klaar om ervoor te zorgen dat deze opdrachten zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

Er zijn architecten, ingenieurs, 112-operatoren, logistieke medewerkers, boekhouders, sociaal assistenten, vertalers, recruiters, kleermakers, schrijnwerkers, juristen, cartografen, informatici, mecaniciens …

Alle personeelsleden vormen een ‘hulpketen’. Binnen deze keten draagt iedereen bij tot een veiliger Brussels gewest!

Attaché preventie (m/v/x)

Als attaché preventie behandelt u voornamelijk specifieke dossiers omtrent preventie die als doel hebben de risico's op een brand te beperken.

Adjunct-preventieadviseur (m/v/x)

De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp is op zoek naar een adjunct-preventieadviseur (M/V/X) !

2020 © BRANDWEER BRUSSEL