Home > Bij ons werken? > Kadet / Kadette

Kadet / Kadette

De kadettenopleiding

Wil jij je voorbereiden op het vak van brandweerman? Je wilt een unieke ervaring beleven?

Kom dan bij de Brusselse kadettenschool!

In samenwerking met het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB) en het Rode Kruis Brussel, wij leiden je op tot brandweerman via verschillende modules: burgerzin en burgerschap, hulpverlening, brandbestrijding, fysieke voorbereiding...

De succesvolle afronding van de opleiding leidt tot het federaal geschiktheidsattest (FGA) dat onontbeerlijk is om te solliciteren in de hulpverleningszones [link naar brandweer.be]. Hierdoor bekom je ook het brevet van hulpverlener en het Europese Brevet voor Eerste Hulp (EBEH).

Wanneer

De opleiding wordt georganiseerd in een cyclus van 2,5 jaar. Ze begint in januari en vindt hoofdzakelijk plaats in de hoofdkazerne van de Brusselse brandweer (Helihavenlaan 11, 1000 Brussel).

De lessen worden grotendeels tijdens het schooljaar gegeven:
  • zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur voor de opleiding kadet-brandweerman.vrouw,
  • woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur voor de fysieke voorbereiding.

Tijdens de blokperiode worden de lessen opgeschort om je de gelegenheid te geven je gewone schoolexamens voor te bereiden en af te leggen.

Deelnemingsvoordwaarden

De opleiding is toegankelijk voor iedereen. Er zijn slechts twee toelatingsvoorwaarden:
  • 16 of 17 jaar oud zijn tijdens het opleidingsjaar;
  • Belg zijn of van een staat komen die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.

Ga jij de uitdaging aan?

2022 © BRANDWEER BRUSSEL

Go to top