Home > Wat na een interventie? > Facturatie

Facturatie

Hoeveel kost een interventie van de ambulanciers?

Voor elke interventie van de ambulanciers wordt € 62.11€ (tarief geldig voor het jaar 2022) aangerekend.

Dit is een forfaitair bedrag vastgesteld bij koninklijk besluit en aangepast aan de gezondheidsindex.

Ook als u niet met een ziekenwagen vervoerd werd, zal u deze factuur ontvangen. Zodra er een contact is tussen de ambulancier en de patiënt wordt de interventie gefactureerd.

Hoeveel kost een interventie van de brandweer?

De tarieven zijn afhankelijk van de interventie. Enkele voorbeelden voor het jaar 2022 :

 • Vaste prijs voor elk voertuig in interventie: € 17.36 €
 • Stopzetten van alarmsignaal: € 225.74 per uur
 • Opsporen van brand naar aanleiding van een loos technisch alarm: € 324.14 per uur
 • Ledigen van lokalen, kelders, putten, riolen enz.: € 225.74 per uur
 • Ontstoppen van riolen en rioolkolken: € 225.74 per uur
 • Verwijderen of opnieuw bevestigen van elementen die op de openbare weg dreigen te vallen (tv-antenne, dakgoot, schoorsteen, afsluiting, uithangbord, gevelstenen enz.): € 324.14 per uur
 • Vrijmaken van de openbare weg: € 225.74 per uur
 • Neutraliseren van een olievlek, behalve verbruiksmateriaal: € 225.74 per uur
 • Vernietigen van wespennesten of andere insecten (behoudens duidelijk gevaar zoals kinderdagverblijf, slaapkamer …): € 167.86 per uur
 • Bevrijding van in liften ingesloten personen: € 324.14 per uur
 • Interventie waarbij een dier betrokken is: € 225.74 per uur
 • Ladderwagen, hoogtewerker met duurzaam materiaal en personeel: € 254.74 per uur

Deze tarieven worden bepaald door het gewestelijk besluit en worden geïndexeerd.

Hoeveel kost een brandpreventieadvies?

 • Administratieve kost: € 64.17 per dossier
 • Onderzoekskosten: € 106.95 per uur
 • Indien er achteraf extra m² aan het dossier worden toegevoegd: + € 1.28 per m²

(tarieven geldig in 2022)

Neem contact op met de facturatiedienst

Het nummer van de factuur bestaat uit 10 cijfers
Ik heb het Privacybeleid gelezen en accepteer het.

2020 © BRANDWEER BRUSSEL